Werksessie: Risicos voorkomen door slim gebruik van data

Werksessie: Risicos voorkomen door slim gebruik van data

Schades, diefstal en ongelukken: iedereen vindt ze vervelend en ze gebeuren elke dag weer. Een deel van de financiële risico’s kan keurig worden afgedekt door verzekeringen, maar de gevolgschade voor klanten, planners en chauffeurs blijft meestal onzichtbaar al is deze minstens zo groot.

Doe mee met deze werksessie en krijg praktische handvatten om de toekomst van uw bedrijf vorm te geven. Met stakeholders uit de logistieke en fintech sector bekijken we welke mogelijkheden nieuwe data oplossingen bieden in het verzamelen, analyseren en voorkomen van risico’s. Ook maken we inzichtelijk welke sturingsmogelijkheden ze bedrijven bieden om risico’s beter te beheersen en te verminderen.

Deze werksessie volgt op onze round table in mei waar experts over verbeteringen in verzekeringen van transportvoertuigen en lading spraken. Daar bleken besparingen mogelijk te zijn door beschikbare data pro-actief te gebruiken voor risicomanagement. We nodigen u uit voor deze verdiepingsslag, waar de focus zal liggen op (gevolg)schade door onder meer diefstal, insluipers en rijgedrag.

Deze sessie wordt georganiseerd door Holland FinTech en Dinalog, samen met strategie-executie bureau Turner. De middag wordt afgesloten met een netwerkdiner. Meer informatie