Nieuwe technologiëen in nieuwe markten

 

Dinalog en Holland FinTech werken samen aan een ambitieus project: Logistics and Fintech. Samen met andere partijen proberen wij kennis te delen en samenwerking te versterken binnen de logistieke value chain. We streven ernaar duurzame en gezamelijke oplossingen te maken die de ontwikkeling van toepassingen van fintech in logistiek ondersteunen. De directe impact en voordelen van fintech in de logistieke sector worden gepresenteerd in deze whitepaper.

Drie relevante gebieden met mogelijkheden

 

  • het verbeteren van administratieve processen, werkkapitaal en supply chain finance;
  • het financieren van bedrijfsmiddelen, voorraad en gebouwen; en
  • het faciliteren van internationale handel, grensoverschrijdende transportbewegingen en vertrouwen.

 

Deze drie relevante gebieden zijn al eerder onderzocht in onze brown paper. Deze paper is de lijdende draad geweest voor de whitepaper.

Transformatie van logistieke systemen

 

Logistiek kan de vruchten plukken van fintech bedrijven en hun oplossingen. Er zijn drie manieren te onderscheiden hoe fintech oplossingen concreet binnen de logistiek geïntegreerd worden:

    • Er zijn oplossingen direct beschikbaar voor toepassing bij logistieke partijen. Deze bieden veelal ondersteuning voor hun dagelijkse processen.
    • Fintech biedt kansen voor logistiek dienstverleners om hun dienstenportfolio uit te breiden. Door adoptie van fintech oplossingen en samenwerking met fintech bedrijven, kunnen zij hun rol in de keten uitbreiden en extra waarde toevoegen voor hun klanten. Dit kan bijvoorbeeld door het verminderen van risico’s en kosten in supply chains.
    • Fintech kan daadwerkelijke transformatie in logistieke ketens veroorzaken. Het gebrek aan transparantie, het inefficiënte gebruik van capaciteit en middelen en de terughoudendheid van supply chain partners om samen te werken kunnen met fintech worden overwonnen. Twee veelbelovende gebieden zijn de transformatie van internationale handel en logistiek en het herontwerp van bedrijfsvoering met behulp van blockchain technologie.

De transformatie van de logistieke sector door fintech vergt de inzet, dynamiek en samenwerking van verschillende partijen uit de sector om ideeën tot concrete oplossingen te brengen. Het programma brengt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (semi-) publieke organisaties uit het fintech en logistieke domein samen, waar al samenwerking en bereidheid tot het starten van nieuwe initiatieven is.

Logistics & Fintech – Dinalog
Graaf Engelbertlaan 75, Breda
Liesbeth Staps-Brugemann
Tel: +31 76 531301
www.logisticsandfintech.com

Logistics & Fintech – Holland FinTech
Wibautstraat 137, Amsterdam
Don Ginsel
Tel: +31 20 894 6408
www.logisticsandfintech.com