INTERVIEW: PROF. J.C. Fransoo – DINALOG

INTERVIEW: PROF. J.C. Fransoo – DINALOG

Interview met J.C. Fransoo, Professor of Operations Management and Logistics

Professor J.C. Fransoo is Professor Operations Management and Logistics bij de faculteit Industrial Engineering bij de TU Eindhoven. In 2009 werd hij mede-oprichter van Dinalog (het Nederlands Instituut voor Geavanceerde Logistiek), een bedrijf dat als doel heeft om in 2020 Nederland het beste logistieke centrum van de wereld te maken. Holland FinTech heeft met professor Fransoo gesproken over de uitdagingen die betrokken zijn bij het bereiken van dit doel.

  1.     Logistiek is een van de belangrijkste sectoren van Nederland met een waarde van 55 miljard euro per jaar en 813.000 banen. Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen om in Europa en wereldwijd concurrerend te blijven?

De belangrijkste uitdaging is de concurrentie in Europa omdat logistiek per definitie regionaal gebonden is. Eigenlijk concureert de Nederlandse  logistieke industrie vooral met België en Duitsland. Wat van crusiaal belang is, is dat de infrastructuur up-to-date blijft. Vooral de ICT-infrastructuur moet zich sneller ontwikkelen, voor wat betreft hardware (fiber) en software (open toegang tot data). Ook zijn de arbeidskrachten een belangrijke uitdaging. Logistiek is snel een hightech-business aan het worden en, zoals bij veel andere sectoren, is het tech-talent zeer beperkt en moet nieuw talent worden verleid om een spannende carrière in logistiek te starten.

  1.    Een van de focuspunten van Dinalog is supply chain finance. Hoe verhouden de supply chain financiën in Nederland zich met wereldwijde praktijken, zowel wat betreft de technologie als de opname van deze soort diensten?

De technologie zelf is niet locatie gebonden, omdat dit IT is. Ik geloof niet dat er veel technologische beperkingen zijn. Het lijkt erop dat de traditionele financiële instellingen zoals banken aanvankelijk de eerste waren binnen de nieuwe technologiën – denk aan ING minder dan een decennium geleden.

Echter, de fintechs zijn sneller bij het ontwikkelen van nieuwe services en applicaties, waardoor ze de leiding krijgen in het productaanbod. Wat het bijhouden van technologiën betreft, denk ik dat vooral de logistieke sector vrij traag is. Dit kan om goede redenen zijn, omdat de regelmatige kredietverlening zeer goedkoop is, en de logistieke dienstverleners wellicht niet geneigd zijn om in een nieuwe technologie te investeren waar ze wellicht door beperkt worden.

Vooral de top 20-30 particuliere logistieke dienstverleners in Nederland is financieel vrij gezond en waardeert hun (financiële) onafhankelijkheid. Het zou kunnen werken als ze dit soort supply chain finance aanbieden aan hun leveranciers.

Wat fabrikanten betreft, zijn goede voorbeelden van supply chain financiën te vinden in een bedrijf zoals ASML. Dit bedrijf verminderd strategisch het aanbodrisico door middel van supply chain financieringen. Helaas zijn er veel andere OEM’s / consumentenbedrijven niet zo strategisch en kijken ze gewoon naar het opruimen van hun balans. Ik vind dit op korte termijn kortzichtig en schadelijk voor de supply chain op de lange termijn.

  1.     Wat zijn volgens u de meest veelbelovende digitale innovaties in supply chain management? Voor wie zijn deze innovaties voordelig?

Dit is waarschijnlijk de ‘milion dollar question’. Er zijn zoveel technologieën die nu worden ontwikkeld en er zijn veel experimenteren met nieuwe technologieën, zoals robots, 3D-printen, Internet of Things, kunstmatige intelligentie, blockchain, etc. Ik weet niet zeker welke innovaties het verschil zullen maken in de supply chain. Ik geloof ook dat er veel innovaties overhyped zijn.

In de komende jaren geloof ik dat robotisatie de grootste impact zal hebben, waarbij robots zeer betaalbaar en zeer flexibel ingezet worden door technologische doorbraken. Dit zal de samenstelling van supply chains veranderen, zowel in de fabricage-, inkoop- als distributiestructuren.

  1.       Binnenkort verlaat u de TU Eindhoven om de functie van Decaan van Research te bekleden aan de Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg, Duitsland. Welke richtingen verwacht u dat uw onderzoek uitgaat? Is onderzoek naar supply chains in Duitsland vergelijkbaar met dat in Nederland, of zijn er andere belangen?    

Onderzoek heeft slechts één criterium: wereldwijde uitmuntendheid. In die zin verwacht ik niet een grote verandering in mijn persoonlijke onderzoeksagenda. Ik zal me blijven richten op relevante onderwerpen met grote impact in de regio (Nederland of Duitsland zijn ongeveer hetzelfde), zoals mijn recente werk over demurrage en detentie en risicobeheer in chemische supply chains.

Daarnaast zal ik mijn onderzoeksactiviteiten verder versterken en verder ontwikkelen met een globale impact, zoals mijn werk over duurzaamheid in supply chains (inclusief de risico’s verbonden aan de komende wereldwijde watercrisis), op nanoretailing (kleine individuele winkels in ontwikkelende economieën) en nanofarming (toegang tot markten voor kleine boeren), wat ook tot een grote sociale en maatschappelijke impact leidt in andere delen van de wereld.

  1.     Tot slot, als u een onderzoekscentrum had met onbeperke middelen en volledige vrijheid om vraagstukken in de supply chain in Europa te onderzoeken, wat voor soort onderzoeksagenda zou u ontwikkelen?

Als u zo’n omgeving kent, laat het me weten want er bestaan helaas geen dergelijke situatie. Het verkrijgen van onderzoeksfinanciering en het aanpassen conform hoe beleidsmakers denken is helaas over de hele wereld belangrijk. 

Echter, als ik zo’n kans zou hebben, zou ik mijn onderzoek verder uitbreiden naar de logistieke en supply chain in ontwikkelingslanden. Slecht (academisch) begrepen en slecht (praktisch) beheerde supply chain- en logistieke systemen in de ontwikkelingsland hebben een grote impact op de trage economische groei en op de zeer ongelijke rijkdomsverdeling. Bijvoorbeeld, de armste mensen betalen in veel landen meer voor hun eten dan de middenklasse door de slechte logistiek.

Uiteraard verwijst uw vraag naar Europa, maar ik ben er van overtuigd dat dit een grote invloed heeft op Europa, omdat de sociale gevolgen daarvan ook gevolgen hebben voor de migratiekrisissen die we in Europa hebben gezien.

We moeten landen en economische systemen in Afrika concurrerender maken om onze comfortabele manier van leven in Europa te kunnen voortzetten en goede logistiek is een belangrijk onderdeel van het antwoord. Dit is academisch interessant omdat de supply chain en logistieke systemen in ontwikkelingslanden fundamenteel anders (en complexer) zijn dan de systemen die we in Europa hebben. Dit vereist uitgebreide onderzoekswerkzaamheden.